Úvod

Každé malé dítě touží po komunikaci. Chce sdělovat své potřeby, přání, myšlenky, pocity i obavy a strachy. Dejte dítěti, které ještě neumí mluvit, prostředek, kterým s vámi může sdílet svůj jedinečný svět. Tím prostředkem je znakování s miminky.

Znakování s miminky je způsobem jak dítěti porozumět

Komunikace prostřednictvím přirozených gest je vlastní dětem v kojeneckém (do 1 roku) a batolecím (od 1 do 3 let) věku, tedy ve věku, který odborníci označují i jako věk raný. Jsou to právě děti raného věku, které po komunikaci touží, ale ještě neovládají svá mluvidla, anebo je neovládají tak dobře, aby mohly používat obecně srozumitelnou formu komunikace mluvenou řečí. Vezměte v úvahu, že batole začíná se svým okolím komunikovat prvními slůvky kolem jednoho roku. Až kolem osmnácti měsíců se jeho schopnost produkce artikulované řeči zlepší natolik, že si můžete spolu začít povídat. Přirozená gesta ke komunikaci děti raného věku využívají o mnoho měsíců dříve. Pokud tato gesta rozvinete do funkčního komunikačního systému znakování s miminky, můžete si s dítětem začít povídat už když mu bude osm či devět (a někdy i méně) měsíců. To je o deset měsíců dřív, než kdybyste čekali na to, až si s dítětem popovídáte mluveným slovem. A deset měsíců v životě malého dítěte je opravdu nezanedbatelné období, ve kterém můžete podpořit a pozitivně ovlivnit jeho rozumový, pohybový i citový vývoj. Nezanedbatelná je i skutečnost, že český jazyk obsahuje mnoho dlouhých a artikulačně náročných slov, která děti dobře a srozumitelně vysloví až ve věku několika let. Než tato doba nastane, mohou pro slovo použít znak systému znakování s miminky.

(Text je součástí knihy Jak se domluvit s kojencem a batoletem vydané nakladatelstvím Grada v roce 2008.)

Všichni to máte v sobě, jenom je potřeba to objevit

Všichni rodiče s dětmi raného věku přirozeně komunikují s využitím gest a posunků. Slova tak podporují pohybem intuitivně a obvykle nevědomě. Pokud se zúčastníte semináře znakování s miminky, dozvíte se mnoho informací nejen o tom, jak znaky vytvářet a jak je vhodně dítěti nabízet, ale zejména to, jak z intuitivní podpory mluvených slov gesty udělat vědomý a tím i efektivnější způsob komunikace s malým dítětem. Všichni to máte v sobě, jenom je potřeba to odhalit. Napadá mě přirovnání ke kojení. Na jedné straně se často dočtete, že kojení je zcela přirozený instinkt a příroda matce napoví, jak na to. Na druhou stranu sami víte, že od přírody jsme civilizací odtrženi a některé naše přirozené instinkty jsou překryty a zastřeny. Kojení je obvykle třeba se naučit. A když se kojit naučíte, je krmení dítěte efektivní, odpovídá jeho potřebám. Dítě je spokojené a prospívá. Pokud začnete s dítětem komunikovat prostřednictvím znakování s miminky, bude vaše komunikace, do doby než dítě začne mluvit, zcela přirozená a maximálně efektivní. Dítě nebude frustrované z nemožnosti se domluvit a vy budete překvapeni, jak mnoho vám toho může sdělit přestože ještě neumí povídat.

Náš speciálně pedagogický tým pro vás připravil další semináře, které vás mohou podpořit při hledání optimálního přístupu k výchově vašich dětí. Seminář Dětská hra je zaměřen na teorii hry, na výběr vhodných hraček, knih a her a na optimální přístup dospělého k dětské hře. Seminář Každé dítě by mělo znát své hranice je koncipován tak, abyste se dozvěděli o tom, proč dětem vymezovat hranice, jakým způsobem je vymezit a dodržovat a jak moc jsou pro děti důležité rituály. Oba semináře zahrnují i část věnovanou praktickému využití znakování s miminky, které souvisí s tématem semináře . Semináře jsou tedy vhodné jak pro vás, kteří s dítětem znakování s miminky v komunikaci používáte, tak pro ty, kteří s dětmi neznakují a seminář znakování s miminky neabsolvovaliSdílet na Facebooku

Valid XHTML 1.0 Strict