Témata • Pohádky

Do následujících pohádek jsme znaků zařadili hodně. Je jenom na vás, které (a kolik) znaky si pro vyprávění pohádky vyberete. Vy znáte své dítě nejlépe, vy víte, kolik znaků můžete dítěti v jedné pohádce nabídnout. Začněte s dvěma nebo třemi klíčovými slovy, která podpoříte znaky znakování s miminky. Postupně můžete používat znaků víc. Pokud bude pro dítě pohádka zajímavá, znaky si zapamatuje a podle potřeby je bude používat i v běžné komunikaci.

Nejlepší způsob vyprávění pohádky je ve spojení s obrázovou knihou!

Perníková chaloupka

Byl jednou jeden TÁTA. TÁTA měl DVĚ DĚTI – KLUKA a HOLKU. KLUK se jmenoval Jeníček. HOLKA se jmenovala Mařenka. TÁTA se znovu oženil. Macecha NEMĚLA Jeníčka ani Mařenku RÁDA. Když TÁTA jednoho dne odcházel do LESA PRACOVAT, přikázala mu macecha, aby vzal DĚTI do LESA S SEBOU. DĚTI šly do LESA SBÍRAT JAHODY. SLUNCE už zašlo, DĚTI měly hrnky plné JAHOD. Jeníček a Mařenka začali HLEDAT TÁTU. HLEDALI, HLEDALI, ale TÁTU NENAŠLI. Protože už byla TMA, Jeníček a Mařenkou PŘEMÝŠLELI, KDE budou SPÁT. Mařenka POPROSILA Jeníčka, aby VYLEZL na STROM a PODÍVAL SE, zda někde uvidí svítit SVĚTLO. Jeníček tedy VYLEZL na STROM a ROZHLÍŽÍ SE. Za chvilku už volá na Mařenku: „TAM je SVĚTLO. Možná je tam nějaký DůM, ve kterém můžeme PŘESPAT.“ Jeníček SLEZL ze STROMU a SPOLU S Mařenkou se vydal za SVĚTLEM.

DĚTI šly za SVĚTLEM. Došly až k CHALOUPCE, která byla celá z PERNÍKU. Jeníček i Mařenka měli hlad. Jeníček VYLEZL na STŘECHU, loupal PENÍK a HÁZEL ho dolů Mařence. Netrvalo to dlouho, OTEVŘELY SE DVEŘE, ze dveří vykoukla ježibaba a ptá se: „Kdo mi to tu LOUPÁ PERNÍČEK?“ Mařenka odpověděla: „To nic, to jen VĚTŘÍČEK.“ ježibaba odpověď stačila. ZAVŘELA DVEŘE a vrátila se do CHALUPY. Obě DĚTI dál JEDLY PERNÍK. Ježibaba je SLYŠELA, znovu OTEVŘELA DVEŘE a DĚTI CHYTILA. Ježibaba OTEVŘELA chlívek, DĚTI do něj zavřela a ZAMKLA.

Ježibaba NOSILA Jeníčkovi a Mařence každý den JÍDLO. Když si myslela, že jsou DĚTI dost TLUSTÉ, OTEVŘELA chlívek a pustila DĚTI ven. Odvedla je do kuchyně. V kuchyni byla připravená veliká LOPATA. Ježibaba otevřela pec, ve které hořel OHEŇ. Ježibaba PORUČILA Jeníčkovi, aby si na LOPATU SEDL. Jeníček ale poznal, že ho chce Ježibaba STRČIT DO PECE. Řekl proto Ježibabě: „Já nevím, jak se na LOPATĚ SEDÍ. Můžete mi to UKÁZAT?“ Jak si Ježibaba na LOPATU SEDLA, Jeníček a Mařenka ji STRČILI DO PECE a pec ZAVŘELI. Obě DĚTI potom UTÍKALI DOMů. Cestu našli snadno. TÁTAuž na ně DOMA čekal a měl velikou RADOST, že se Jeníček i Mařenka DOMů vrátili.

ZAZVONIL ZVONEC a pohádky je KONEC.

 • TÁTA – ukazovák jedné ruky se palcovou hranou dotkne čela (pomyslná čepice) a potom brady (pomyslné vousy)
 • DVĚ - palec a ukazovák
 • DĚTI Ruka před tělem, mírný pohyb ze strany na stranu, jako by hladila děti po hlavičce.
 • KLUK - dlaň položit na hlavu (pomyslná čepice)
 • HOLKA - Ruka se dotýká náušnice nebo mírně zatahá za lalůček
 • NEMĚLA = NE – ruka s roztaženými prsty se otáčí v zápěstí, prsty směřují vzhůru
 • RÁDA – pohladit se dlaní po tváři
 • LES = STROM - Ruka s široce roztaženými prsty, znázorňuje kmen stromu a jeho korunu
 • PRACOVAT - Pěstí jedné ruky bouchat do té druhé.
 • S SEBOU = POJĎ SEM – gesto jednou rukou směrem k sobě
 • SBÍRAT - rukama předvádět sbírání (v tomto případě jahod)
 • JAHODY – ukazováček jedné ruky se dotýká ukazováčku druhé ruky (jako když jahoda visí za stopku na jahodníku)
 • SLUNCE – opsat ukazovákem jedné ruky kolo kolem obličeje
 • HLEDAT - dlaň jedné ruky položit palcovou hranou na čelo, otáčení hlavou vlevo a vpravo, jako když někoho nebo něco hledáte
 • NENAŠLI = NE - ruka s roztaženými prsty se otáčí v zápěstí, prsty směřují vzhůru
 • TMA – ruka s roztaženými prsty udělá před obličejem pohyb zezhora dolů (jako když se zatmí)
 • PŘEMÝŠLELI – ukazovákem jedné hlavy „vrtat“ do spánku
 • KDE – ruce před tělem, dlaně měřují vzhůru, prsty směřují dopředu, pohyb rukama do stran a zpět (levá ruka vlevo, pravá vpravo a zpět)
 • SPÁT - Položit hlavu na dlaň.
 • POPROSILA = PROSÍM - Tření dlaní o sebe.
 • VYLEZL – rukama znázorňovat šplhání nahoru po stromě (nebo po žebříku)
 • PODÍVAL SE – ukazovákem jedné ruky poklepat pod oko
 • SVĚTLO - Rozevírání a zavírání vzpažené ruky, znázornění blikání
 • ROZHLÍŽÍ SE = HLEDAT - dlaň jedné ruky položit palcovou hranou na čelo, otáčení hlavou vlevo a vpravo, jako když někoho nebo něco hledáte
 • TAM – ukázat ukazovákem směr
 • DůM - Předloktí představují střechu.
 • PŘESPAT = SPÁT - Položit hlavu na dlaň.
 • SLEZL – rukama znázorňovat slézání ze stromu (nebo ze žebříku)
 • CHALOUPKA = DůM - Předloktí představují střechu.
 • PERNÍK – obě ruce svírají pomyslný perník, perník přiložit k ústům nebo si z něj ulomit
 • STŘECHA = DůM - Předloktí představují střechu.
 • HÁZEL – jednou rukou (nebo oběma rukama) předvádět házení perníku
 • OTEVŘELY SE DVEŘE – jednou rukou uchopit pomyslnou kliku, za kliku otevřít dveře
 • LOUPAT – v tomto případě předvádět lámání perníku ze střechy
 • VĚTŘÍČEK – foukat, anebo ruce před tělem ohnuté v loktech; ruce kmitají proti sobě – tím vytvoříte proud vzduchu
 • ZAVŘELA DVEŘE - jednou rukou uchopit pomyslnou kliku, za kliku zavřít dveře
 • JEDLY = JÍST - Otevřenou dlaň přikládá k ústům jako kdyby do nich něco dával
 • SLYŠELA – ukazovákem jedné ruky poklepat na ucho
 • CHYTILA - rukama předvézt chycení dětí např. za triko
 • ZAMKLA – v jedné ruce držet pomylsný klíč, otočit jím tak, aby byly dveře zamčené
 • NOSILA – dlaně směřují vzhůru, pohyb od těla dopředu, jako byste na rukou měli tác s jídlem, který někam nesete
 • JÍDLO - Otevřenou dlaň přikládá k ústům jako kdyby do nich něco dával
 • TLUSTÉ – nafouknout tváře
 • LOPATA - Ruka představuje lopatku; pohyb v zápěstí jako nabírání lopatkou.
 • OHEŇ – roztažené prsty směřují vzhůru, kmitat prsty, jako by to byly knitající plameny ohně
 • PORUČILA – vztyčený ukazovák jedné ruky směřuje vzhůru, rychlý pohyb rukou (konec s ukazovákem směřujícím na dítě), jako když něco přikazujete a příkaz zdůrazňujete gestem
 • SEDĚT – ruce před tělem, dlaně směřují dolů, pohyb rukama dolů, jako když položíte ruce na sedadlo židle
 • STRČIT DO PECE – chytit lopatu a šup tam s ní :))
 • UKÁZAT = PODÍVAT SE - ukazovákem jedné ruky poklepat pod oko (aneb chci to vidět!)
 • UTÍKAT – ruce se zaťatými pěstmi předvádějí pohyb rukou při běhu
 • RADOST – dlaň jedné ruky položit na hrudník, pohyb dlaní nahoru a dolů, jako když vám sdrce poskakuje radostí
 • ZAZVONIL ZVONEC – ukazovák a palec drží pomyslný zvonek, pohyb zápěstím, jako když cinkáte zvonečkem
 • KONEC = HOTOVO - Malíková hrana jedné ruky klepe do dlaně druhé ruky.
Tereza s Dorotou a Tonkou


Sdílet na Facebooku

Valid XHTML 1.0 Strict