Témata • Kniha o znakování s miminky

Slovníček znaků

Součástí knihy je i slovníček základních znaků. Autorem ilustrací je Adam Kovalčík.
Při vytváření jednotlivých znaků komunikačního systému znakování s miminky jsem se inspirovala těmito zdroji:

 • gesta dětí raného věku, která si vytvářejí spontánně samy (např. natažené ruce směrem k dospělému: POCHOVEJ MĚ, ZVEDNI MĚ; mnutí očí pěstičkami: UNAVENÝ)
 • obecně používaná gesta (např. tření dlaní: PROSÍM; zvednutý ukazováček: POZOR)
 • konkrétní předměty, činnosti, situace, zvířata nebo osoby – co se s předmětem dělá? Mají zvíře nebo osoba nějaký výrazný znak? Jak se činnost provádí? Je pro situaci něco typické? (např. DUDLÍK se vkládá do úst; pohupování rukojetí KOČÄRKU; pohyb kartáčku na zuby v ústech: ČISTIT SI ZUBY)
 • znaky českého znakového jazyka, znaky jiných národních znakových jazyků (např. amerického znakového jazyka, rakouského znakového jazyka), znaky mezinárodního znakování (např. syntéza znaku českého, rakouského a amerického znakového jazyka: STROM; znaky českého znakového jazyka: HOTOVO, BOTY; znaky z Amerického znakového jazyka: POMOC, BOTY)

Znaky ve slovníčku základních znaků znakování s miminky jsou vytvořeny tak, aby vycházely z dětem vlastního systému komunikace gesty. Většina znaků jsou znaky vizuálně motivované, takže jsou pro děti obvykle na první pohled srozumitelné, a pokud bychom je dítěti nenabídli tímto konkrétním znakem, je vysoce pravděpodobné, že by si je podle svých potřeb stejně vytvořilo později znakem prakticky identickým, anebo velmi podobným. Jednotlivé znaky byly také modifikovány pro jemnou motoriku rukou batolat a kojenců.

Jednotlivé znaky komunikačního systému znakování s miminky jsou ve slovníčku pro snadnou orientaci rozděleny do pěti kategorií:

 • rodina
 • denní činnosti
 • předměty a potraviny
 • příroda
 • pocity, pokyny a jiné.

Pro přehlednost je za slovníčkem ještě abecední seznam znaků s číslem strany, na které znak najdete.

Ukázka znaků ze slovníčku v knize

 • MÁMA: pohyb rukou s nataženými prsty od jedné tváře ke druhé (maminka se usmívá)
 • TÁTA: pohyb rukou s nataženými prsty od čela k bradě (ruka naznačí čepici a vousy)
 • SVĚTLO: ruka je sevřena v pěst s dlaní orientovanou dolů (v případě lustru) nebo k tělu (světlo na zdi) nebo jiným směrem, ve kterém světlo přichází (prsty jsou paprsky světla), pěst rozevřete jakoby se světlo rozsvítilo

(Slovníček znaků je součástí knihy Jak se domluvit s kojencem a batoletem vydané nakladatelstvím Grada v roce 2008.)

Témata • Kniha o znakování s miminkySdílet na Facebooku

Valid XHTML 1.0 Strict